Utkast til grafikkmal for Dagens Næringsliv.
© Åsmund Berge