Greaseman - bekjemper det onde med lubrikasjon.
© Åsmund Berge