Storyboard til reklamefilm for Telenor. (Studentoppgave)
© Åsmund Berge