Grafikk som viser de nye tilbyggene til Erkebispegården i Trondheim. Publisert i Vårt Land.
© Åsmund Berge