Grafikk som viser hvordan Dagens Næringsliv distribueres. Brukt i opplæringen av nye DN-ansatte.
© Åsmund Berge