Layout og oppsett til boken ”Slik vart mitt liv II”.
© Åsmund Berge