3D-illustrasjon/grafikk av ulike bygningstyper til brosjyre og plakat for et byggefirma i USA. Gjort på oppdrag for GRAFX Design of Tampa.
© Åsmund Berge