3D-illustrasjon av eldre bygård. Illustrasjonen er fri fantasi, men med utgangspunkt i typiske bygårder en finner i Oslo.
© Åsmund Berge