Brosjyre for Universitet for miljø og biovitenskap (tidl. Norges landbrukshøgskole).
© Åsmund Berge