Vignett brukt i Dagens Næringsliv til artikler som handlet om overgangen til tusenårsskiftet.
© Åsmund Berge